JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA POKRENI SE ZA ZDRAVLJE U VUKOVARU

Slika: JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA POKRENI SE ZA ZDRAVLJE U VUKOVARU

Hrvatski savez udruga invalida rada je u petak 06. listopada 2023. godine u Vukovaru priredio javnozdravstvenu akciju - besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi

Hrvatski savez udruga invalida rada je u petak 06. listopada 2023. godine u Ulici Josipa Jurja Strossmayera ispred Robne kuće Velopromet okupljenim Vukovarcima priredio javnozdravstvenu akciju - besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Uz akciju mjerenja krvnog tlaka i šećera, okupljenima su se dijelile zdrave namirnice te prigodne brošure o zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i očuvanju mentalnog zdravlja.

Javnozdravstvena akcija je organizirana uz podršku Doma zdravlja Vukovar te Udruge osoba s invaliditetom Vuka – Vukovar.

Hrvatski savez udruga invalida rada je ovu akciju pokrenuo u sklopu trogodišnjeg programa 'Pokreni se za zdravlje' kojeg u potpunosti financira Ministarstvo zdravstva.

Opći cilj programa je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj, a Savez ga provodi kroz niz aktivnosti, uz ostalo i edukacijama o zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i zaštiti mentalnog zdravlja te informiranjem o mogućnostima korištenja digitalnog zdravstvenog sustava.

Posebnu važnost tijekom provedbe programa Savez je usmjerio na uključivanje u programske aktivnosti osoba s invaliditetom odnosno invalida rada kao skupina koje su u povećanom riziku od razvoja težih oblika bolesti, te nastojanja u prevenciji istih.

Programom 'Pokreni se za zdravlje' Savez ima ambiciju utjecati na promjenu štetnog ponašanja i loših navika koje dovode do razvoja bolesti na području devet županija. Tako se želi pridonijeti usvajanju pravilnih stavova o zdravom načinu života te važnosti očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja.