O programu

Hrvatski savez udruga invalida rada u okviru poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga iz područja zdravstva za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna ugovorio je i provodi trogodišnji program Ministarstva zdravstva pod nazivom „Pokreni se za zdravlje“.

Program će se provoditi kroz 3 godine. Početak provedbe programa je 09. studeni 2022. godine. Ukupna vrijednost programa iznosi 41.897,27 eura, te je u potpunosti financiran sredstvima Ministarstva zdravstva.

Opći cilj natječaja je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj. Ideja promicanja zdravlja podrazumijeva unapređenje zdravlja i stvaranje potencijala za dobro zdravlje prije nego što nastupi zdravstveni problemili ugroženost zdravlja. Promicanje zdravlja definira se kao proces koji omogućuje ljudima da unaprijede svoje zdravlje i osposobe se za kontrolu vlastitog zdravlja.

CILJ PROGRAMA:

Opći cilj programa je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj. Hrvatski savez udruga invalida rada navedeno će ostvariti provedbom sprecifičnih ciljeva: poticanje razvijanja i promocija aktivnosti zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti, promocija digitalizacije zdravstvnog sustava te senzibilizacija javnosti.

KORISNIČKA SKUPINA:

Građani s područja 9 gradova u Republici Hrvatskoj u kojima će se program provoditi kroz tri godine.
Posebnu važnost posvetiti ćemo uključivanju u programske aktivnosti osobe s invaliditetom odnosno invalide rada kao skupine koja je u povećanom riziku od razvoja težih oblika bolesti, te nastojanja u prevenciji istih.

PARTNERI:

U provedbi programa sudjelovati će partnerske organizacije:

  1. Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  2. Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
  3. Udruga invalida rada Zagreba

Hrvatski savez udruga invalida rada okuplja 33 udruge članice na području cijele Republike Hrvatske. Za provedbu programa odabrali smo 9 gradova u kojima ćemo provoditi aktivnosti kroz tri godine.

Hrvatski savez udruga invalida rada kao udruga civilnog društva programom će prenijeti znanje o značaju zdravlja i utjecati na promjenu štetnog ponašanja i loših navika koje dovode do razvoja bolesti. Na taj način želi se pridonijeti usvajanju pravilnih stavova o zdravom načinu života te važnosti očuvanja tjelesnog i duševnog zdravlja. Društvo u cjelini i mi sami dijelimo odgovornost za zdravlje pa je potrebno stalno ulagati u razvoj novih oblika zdravstvene zaštite i unapređenje vlastitog i zdravlja svoje obitelji i zajednice.

AKTIVNOSTI PROGRAMA:

  • edukacije o zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i zaštiti mentalnog zdravlja
  • kampanje u suradnji sa Crvenim kržom o promociji zdravlja u hrvatskim gradovima
  • obilježavanje svjetskog dana zdravlja akcijom „Hodajmo zajedno za zdravlje“ u hrvatskim gradovima
  • organiziranje savjetovališta za mentalno zdravlje
  • izrada i promidžba brošura s temama o zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i zaštiti mentalnog zdravlja
  • izrada web podstranice „Budi zdrav“ i virtualnog savjetnika „Zdravko“
  • informiranje o mogućnostima korištenja digitalnog zdravstvenog sustava