Program je usmjeren poticanju i promociji zdravih stilova života, utjecanju na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti, promociji digitalizacije zdravstvenog sustava i senzibilizaciji javnosti.

Nositelj programa:

Partneri:

Financijski podržava:

Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva.
Sadržaj dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.