IZDAVANJE POTVRDA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Slika: IZDAVANJE POTVRDA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Ishođenje potvrde o statusu osoba s invaliditetom od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Prilikom podnošenja zahtjeva za priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi, a za koje je potrebno priložiti potvrdu o statusu osobe s invaliditetom, sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom, navedenu potvrdu nije potrebno osobno pribavljati. Područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kod kojih je pokrenut postupak za priznavanje prava, navedenu potvrdu će pribaviti po službenoj dužnosti na način da dohvate podatake iz Registra osoba s invaliditetom.

Za sve ostale svrhe izdavanje potvrda za osobe s invaliditetom i ukoliko osobe s invaliditetom žele provjeriti da li su upisane u Registar osoba s invaliditetom, navedeno mogu provjeriti  putem e-pošte: invaliditet@hzjz.hr.